เมลาโทนิน สำหรับคนนอนไม่หลับ กับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

เมลาโทนิน สำหรับคนนอนไม่หลับ กับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

ใครที่นอนไม่หลับแล้วซื้ออาหารเสริมที่มี เมลาโทนิน เป็นส่วนประกอบ ระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อร่างกายในระยะยาวได้ หากนอนไม่หลับควรพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษา อาหารเสริมเมลาโทนินมีส่วนช่วยในการนอนหลับ หากคุณนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอหรือนอนหลับไม่มีคุณภาพ อาหารเสริมเมลาโทนินอาจเป็นทางเลือกหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามการกินอาหารเสริมเมลาโทนิน อาจมีความเสี่ยงและผลข้างเคียงบางอย่างเช่นกัน ซึ่งอาหารเสริมเมลาโทนิน ช่วยให้นอนหลับ ยังไม่ได้รับอนุญาตจาก อย.

เมลาโทนิน สำหรับคนนอนไม่หลับ กับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

                เมลาโทนิน เป็นฮอร์โมนที่ถูกผลิตออกมาจากต่อมไพเนียล ซึ่งเป็นต่อมไร้ท่อที่อยู่บริเวณกลางสมอง มีขนาดเท่าเมล็ดเท่าถั่ว ทั้งนี้กลไกในการทำงานของต่อมดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแสงสว่าง และอุณหภูมิ จึงทำให้ในเวลากลางวันต่อมไพเนียลจะไม่มีการทำงาน แต่เมื่อพระอาทิตย์ตกดิน ต่อมนี้จะเริ่มทำงาน และหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินเข้าในกระแสเลือดทำให้คนเรารู้สึกง่วง โดยฮอร์โมนดังกล่าวจะคงอยู่ในกระแสเลือดในปริมาณ 10-60 พิโคกรัมต่อมิลลิตร (pg/mL) ติดต่อกันประมาณ 12 ชั่วโมง ก่อนที่ระดับฮอร์โมนเหล่านี้จะลดปริมาณลงตอนเช้าในที่สุด

                เมลาโทนิน เป็นฮอร์โมนที่ควบคุมรอบการนอนหลับ (Cycles of sleep) โดยความมืดจะทำให้ร่างกายหลั่งสารเมลาโทนิน ซึ่งเป็นสัญญาณให้ร่างกายเตรียมตัวนอนหลับ ส่วนแสงสว่างจะลดการผลิตเมลาโทนิน และเป็นสัญญาณให้ร่างกายเตรียมตัวตื่นนอน สำหรับผู้ที่มีปัญหาการนอนหลับ อาจมีระดับเมลาโทนินในร่างกายน้อย การเพิ่มปริมาณเมลาโทนินด้วยการกินอาหารเสริม จึงอาจช่วยการนอนหลับได้ นอกจากการนอนหลับแล้ว เมลาโทนินยังมีบทบาทสำคัญต่อร่างกายดังต่อไปนี้

 • ป้องกันสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย
 • ช่วยควบคุมความดันโลหิต อุณหภูมิร่างกาย และระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล
 • มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน

สำหรับอาหารเสริมเมลาโทนิน มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับฮอร์โมนเมลาโทนินในร่างกาย นั่นคือมีส่วนช่วยในการนอนหลับ ช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับ และเพิ่มช่วงเวลาในการนอนหลับ อย่างไรก็ตาม อาหารเสริมเมลาโทนินไม่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยานอนหลับ นอกจากนี้มีงานวิจัยที่แนะนำว่าอาหารเสริมเมลาโทนินอาจช่วยในการรักษาอาการนอนหลับผิดปกติ เช่น ชะลอช่วงการนอนหลับ (Sleep phase) บรรเทาอาการของโรคนอนไม่หลับและอาการเจ็ตแล็คได้ ซึ่งเมลาโทนินโดยปกติไม่เป็นอันตราย หากใช้ในเวลาสั้นๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีผลข้างเคียงบางประการจากการกินอาหารเสริมเมลาโทนิน

เมลาโทนิน สำหรับคนนอนไม่หลับ กับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

ความเสี่ยงที่อาจได้รับจากการใช้เมลาโทนิน

แม้ว่าเมลาโทนินจะเป็นฮอร์โมนที่มีอยู่ในร่างกาย แต่การใช้อาหารเสริมที่มีส่วนประกอบของฮอร์โมนดังกล่าว อาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากการได้รับฮอร์โมนนี้ติดต่อกันในระยะยาว ดังนั้นแพทย์จึงมักแนะให้ใช้ฮอร์โมนดังกล่าวในระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อป้องกันผลข้างเคียงต่าง ๆ เช่น

 • อาการง่วงเหงาหาวนอนระหว่างวัน
 • ปวดศีรษะ
 • วิงเวียนศีรษะ
 • อาการมวนท้อง
 • วิตกกังวล
 • หงุดหงิด
 • อาการมึนงง
 • ภาวะซึมเศร้าในระยะสั้น

ทั้งนี้มีการศึกษาหนึ่งเผยว่า การใช้ยาเมลาโทนินอาจส่งผลเสียต่ออารมณ์ของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมได้ ดังนั้นควรใช้อย่างระวังภายใต้คำแนะนำของแพทย์ในปริมาณที่กำหนด คือไม่เกินปริมาณ 1-5 มิลลิกรัมต่อวัน และควรหลีกเลี่ยงการใช้อาหารเสริมเมลาโทนินที่ไม่ได้รับการรับรองจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา

ใครไม่ควรใช้เมลาโทนิน

เมลาโทนินชนิดสังเคราะที่อยู่ในอาหารเสริมนั้น อาจส่งผลข้างเคียงที่ไม่พึ่งประสงค์ได้ จึงทำให้ผู้ป่วยบางกลุ่มไม่สามารถใช้ยาดังกล่าวได้ อันได้แก่ผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง (Autoimmune Diseases) หรือโรคภูมิแพ้ตัวเอง เนื่องจากเมลาโทนินจะเข้าไปกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน และไปขัดขวางการทำงานของยาที่ใช้กดภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยโรคดังกล่าว นอกจากนี้การใช้เมลาโทนินในสตรีมีครรภ์อาจทำให้เกิดความเสี่ยง ดังนั้นสตรีมีครรภ์ หรือวางแผนการตั้งครรภ์ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาดังกล่าว

ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเมลาโทนินส่วนมาก มีวัตถุประสงค์การจำหน่ายเพื่อช่วยในการนอนหลับ ซึ่งวัตถุประสงค์ดังกล่าวไม่จัดเป็น “อาหาร” ตามนิยามที่กำหนดในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ปัจจุบันมีการขึ้นทะเบียนยาที่มีส่วนผสมของเมลาโทนินเป็นยาควบคุมพิเศษ อนุญาตให้ใช้เฉพาะในโรงพยาบาลหรือต้องควบคุมโดยการสั่งหรือภายใต้คำแนะนำของแพทย์เท่านั้น

เมลาโทนิน สำหรับคนนอนไม่หลับ กับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

อันตรายจากการใช้เมลาโทนินไม่ถูกวิธี

ข้อมูลงานวิจัยพบว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า 55 ปี เมื่อใช้เมลาโทนินสามารถเพิ่มคุณภาพการนอนได้ แต่ในกลุ่มเด็กพบว่าการได้รับเมลาโทนินมีแนวโน้มให้เกิดความไม่ปลอดภัย เนื่องจากอาจกระทบกับฮอร์โมนอื่นๆ และอาจรบกวนพัฒนาการของร่างกายในช่วงที่เป็นวัยรุ่น นอกจากนี้เมลาโทนินอาจมีปฏิกิริยากับยาบางชนิด เช่น ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (anticoagulants) ยากันชัก (Anticonvulsants) ยารักษาโรคเบาหวาน เป็นต้น

ผลข้างเคียงที่อันตรายของการบริโภคอาหารเสริมเมลาโทนิน

ผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ ควรพิจารณาถึงความปลอดภัยโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ผสมเมลาโทนิน ซึ่งมีงานวิจัยพบว่าหากบริโภคติดต่อกันระยะยาวอาจทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น อาการง่วงนอนตอนกลางวัน ปวดหรือวิงเวียนศีรษะ มวนท้อง หงุดหงิด มึนงง ภาวะซึมเศร้าในระยะสั้น

เมื่อรู้สึกว่าร่างกายมีความผิดปกตินอนไม่หลับ หรือนอนหลับยาก ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ไม่ควรเสี่ยงซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดๆ ที่โฆษณาอวดอ้างช่วยให้นอนหลับมารับประทานเอง หากผู้บริโภคพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้มาตรฐาน สามารถร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน อย. โทร. 1556

จัดอันดับ 30 มหาวิทยาลัย ที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย การศึกษาถือเป็นสิ่งที่สำคัญ การเลือกมหาวิทยาลัยแหล่งให้ความรู้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน วันนี้เรานำการ จัดอันดับ 30 มหาวิทยาลัย ที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย มาให้ทุกคนดูกัน

อ่านบทความน่าสนใจเพิ่มเติม : เล่นสล็อตออนไลน์ เกมหาเงินง่ายแค่ปลายนิ้ว

About the Author