4 แนวทาง ในการเลือกคณะเรียนต่อให้ตรงใจ

4 แนวทาง ในการเลือกคณะเรียนต่อให้ตรงใจ

            4 แนวทาง ในการเลือกคณะเรียนต่อให้ตรงใจ การค้นหาตนเอง ในการ เลือกคณะเรียนต่อ ที่ชอบนั้นสำหรับน้อง ๆ บางคน อาจจะยังสับสน หรือยังไม่รู้ว่าตนเองนั้นชอบอะไร หรืออยากจะทำอะไร ทำให้น้อง ๆ บา […]

4 วิธีปรับการศึกษา ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

4 วิธีปรับการศึกษา ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

            4 วิธีปรับการศึกษา ปัจจุบันการศึกษาของไทยนับว่ามีความด้อยคุณภาพมากถ้าเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย เพราะมีปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่ทำให้การศึกษาของไทยไม่พัฒนา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวนั […]