72 เลขมหัศจรรย์ ลงทุนแบบไหนให้เงินโตไว

72 เลขมหัศจรรย์ ลงทุนแบบไหนให้เงินโตไว

72 เลขมหัศจรรย์ ลงทุนแบบไหนให้เงินโตไว คงไม่มีใครไม่รู้จักหรือไม่เคยได้ยิน ชื่อนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก อย่าง อัลเบิร์ต ไอสไตน์ ที่เป็นผู้คิดค้น สมการที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกอย่าง E = MC2 เป็นสมการ เกี่ยวกับพลังงานที่ภายหลังมีคนนำไปพัฒนาต่อ เพื่อผลิตระเบิดนิวเคลียร์ปรมาณู

ที่อเมริกานำไปปล่อยทิ้งที่เมืองฮิโรชิ มากับนางาซากิของญี่ปุ่น ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนพังราบเป็นหน้ากลอง นอกจาก อัลเบิร์ต ไอสไตน์ จะคิดค้นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทฤษฎีสัมพันธภาพ ที่ถือเป็นการเปลี่ยนความเชื่อ ของนักวิทยาศาสตร์ยุคก่อนหน้า อัลเบิร์ต ไอสไตน์

ยังได้คิดค้นทฤษฎี ทางการเงินที่สำคัญ อีกทฤษฎีหนึ่งด้วย โดยไอสไตน์ได้บอกไว้ว่า ทฤษฎีนี้ ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 เลยก็ว่าได้ นั่นก็คือ ทฤษฎีเลข 72 หรือที่ภายหลังคนได้ตั้งชื่อให้ เป็นตัวเลขมหัศจรรย์ เลข 72

ก่อนจะสำเร็จเป็น ทฤษฎีเลข 72 นี้ ไอสไตน์ ได้สนใจและเริ่มศึกษา ในเรื่องของดอกเบี้ยทบต้นอย่างจริงจัง จนสามารถค้นพบความสัมพันธ์ ของตัวเลขต่าง ๆ จนได้มาเป็นสูตรสำเร็จของเลข 72 นี้ในที่สุด โดยทฤษฎีนี้ บอกไว้ว่า หากเราต้องการทราบว่าเงินต้นของเรา

จะกลายเป็น 2 เท่า ในระยะเวลากี่ปี หากออมหรือลงทุนในอัตราผลตอบแทนที่กำหนด หรือหากเราต้องการทราบว่าเงินต้นของเรา จะกลายเป็น 2 เท่า ด้วยอัตราผลตอบแทนต่อปีเท่าไร หากเราออมหรือลงทุน ในกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนด ก็ให้ใช้เลข 72 ในการคำนวณ ดังนี้

เงินออมหรือลงทุน จะกลายเป็น 2 เท่า ในกี่ปี = 72 / อัตราผลตอบแทนต่อปี (%)
หรือ

เงินออมหรือลงทุน จะกลายเป็น 2 เท่า ด้วยอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ = 72 / ระยะเวลาออมหรือลงทุน (ปี)

โดยสูตรนี้ จะมีเงื่อนไข คือ เงินออมหรือเงินลงทุนนั้น จะต้องได้ผลตอบแทนตามที่กำหนด ตลอดช่วงเวลาที่ลงทุน และผลตอบแทน หรือดอกเบี้ยที่ได้รับเป็นแบบทบต้น คือ ไม่มีการถอนออกมาใช้ แต่เป็นการออมหรือลงทุน ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยต่อเนื่อง และสูตรนี้ใช้คิดคำนวณได้กับทุกจำนวนของเงินต้น

คือ ออมหรือลงทุนเท่าไหร่ก็ได้ ที่จะทำให้เงินต้นกลายเป็น 2 เท่า เช่น จาก 1,000 บาท เป็น 2,000 บาท หรือ จาก 1 ล้านบาท เป็น 2 ล้านบาทก็ได้ จำนวนปี หรืออัตราดอกเบี้ย ที่คำนวณได้ใช้ได้กับทุกจำนวน ของเงินออมและเงินลงทุน

ยกตัวอย่าง เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น เช่น

  • หากเรามีเงินออม 1,000 บาท
  • เงินออมนี้ จะกลายเป็น 2 เท่าหรือ 2,000 บาท ในระยะเวลากี่ปี
  • หากออมหรือลงทุน โดยได้ผลตอบแทนที่ 5% ต่อปี วิธีคำนวณ ก็คือ ตามสูตร 72 / 5 = 14.4 ปี

หรือหากคิดแบบกำหนดระยะเวลา ในการออมหรือลงทุน เช่น

  • หากเรามีเงินออม 1,000 บาท
  • ต้องการออมทิ้งไว้ เป็นระยะเวลา 10 ปี ต้องได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ จึงจะทำให้เงินออมจาก 1,000 บาท กลายเป็น 2 เท่า คือ 2,000 บาท
  • วิธีคำนวณ ก็คือ 72 / 10 = 7.2% ต่อปี

จะเห็นว่าหากเราเลือกลงทุนในทรัพย์สิน ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า โอกาสที่เงินต้นจะกลายเป็นสองเท่า ก็ใช้ระยะเวลาสั้นกว่า

เลขมหัศจรรย์ของอัลเบิร์ต ไอสไตน์นี้ เป็นการแสดงให้เราเห็น ถึงพลังของดอกเบี้ยทบต้น เป็นพลังของเงิน ที่จะมากขึ้นตามผลตอบแทน และระยะเวลาในการออม และลงทุน จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่า หากเราเริ่มออมในวันนี้ 1 ล้านบาท ทิ้งไว้เฉย ๆ ไม่ต้องยุ่ง ด้วยผลตอบแทนประมาณ 5% เอาแบบต่ำหน่อยก็ได้

เงิน 1 ล้านบาท ของเราจะกลายเป็น 2 ล้านบาทในอีก 14.4 ปี ข้างหน้า หากเราสามารถเลือกลงทุน ในผลตอบแทนที่สูงกว่านี้ ระยะเวลาที่เงินจะกลายเป็น 2 ล้าน ก็จะสั้นลงไปอีก นี่แหละคือมหัศจรรย์ของเลข 72 มหัศจรรย์ของพลังดอกเบี้ยทบต้น อย่างแท้จริง

ในทางตรงข้าม มีผู้นำทฤษฎีเลขมหัศจรรย์ ของอัลเบิร์ต ไอสไตน์นี้ มาประยุกต์ใช้กับเรื่องการเงินอื่น ๆ ด้วย ทำให้เราเห็นอีกภาพหนึ่งที่แตกต่าง เช่น เรื่องของอัตราเงินเฟ้อ สมมติอัตราเงินเฟ้อที่ 2% หากอัตราเงินเฟ้อนี้ คงที่ไปตลอดระยะเวลาถามว่ากี่ปี ที่เงินของเราจะลดมูลค่าลงครึ่งหนึ่ง เนื่องจากเงินเฟ้อ ก็ใช้สูตร 72 / 2 = 36 ปี ภายในเวลา 36 ปี ไม่นับผลตอบแทนจากการออมหรือลงทุน

สมมติว่า ฝังดินอยู่ละกันเพื่อให้เข้าใจง่าย เงิน 1 ล้านบาท ของเราในปัจจุบัน จะมีค่าเพียงแค่ 500,000 บาท ในอีก 36 ปี ข้างหน้า และหากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นกว่า 2% มูลค่าเงินของเราก็จะลดลงเร็วกว่า 36 ปี อีก

นอกจากเรื่องเงินเฟ้อ ที่มีผู้นำทฤษฎีเลขมหัศจรรย์ 72 ไปประยุกต์ ก็ยังมีเรื่องของการก่อหนี้อีก หากเป็นหนี้แล้วไม่ชำระคืน โอกาสที่หนี้จะกลายเป็น 2 เท่า จะใช้เวลากี่ปี สมมติเงินต้นที่กู้เป็น 1 ล้านบาท ดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ 15% คำนวณจาก 72 / 15 = 4.8 ปี น่ากลัวมาก ภายในไม่ถึง 5 ปี หากเราไม่ชำระคืนหนี้ จะกลายเป็น 2 เท่า ถ้าไปกู้เงินนอกระบบ ที่อัตราดอกเบี้ยมหาโหดประเภท 20% แบบนั้น ลองคิดดู 72 / 20 = 3.6 ปี พระเจ้าช่วย

คิดเพื่อให้ดูน่ากลัว แต่ที่จริงไม่มีใคร ปล่อยให้เราเป็นหนี้ได้นานถึงขนาดนี้หรอก คงต้องมีมาตรการอะไรออกมาจัดการกับลูกหนี้ ที่ไม่สามารถชำระคืนได้ก่อนแน่นอน สูตรมหัศจรรย์ทางการเงิน เลข 72 นี้ เป็นสูตรง่าย ๆ เพื่อใช้ในการคำนวณทำให้เราทราบ ถึงพลังทวีของดอกเบี้ยทบต้น คนที่เริ่มออมเงินอาจลองใช้สูตรนี้ ในการลองคำนวณ

และหากออมหรือลงทุนเพิ่มขึ้น เมื่อเรามีรายได้มากขึ้น โอกาสที่จำนวนเงินที่จะกลายเป็นสองเท่าของเรา ก็จะมากขึ้นไปด้วย และสำหรับคนที่กำลังเป็นหนี้ หรือเป็นหนี้อยู่สูตร 72 เลขมหัศจรรย์ ลงทุนแบบไหนให้เงินโตไว นี้ จะเหมือนจะเป็นสูตรที่แสดงให้เห็น ถึงความน่ากลัวของดอกเบี้ยทบต้น เช่นเดียวกัน หากไม่จำเป็นก็ไม่ควรสร้างหนี้ หากจำเป็นต้องสร้างหนี้ ก็ควรรีบชำระคืนให้เร็วที่สุด

บทความแนะนำ

รู้จักกับ IF (Intermittent Fasting) กินอย่างไรให้ผอม?

สุขภาพดีกับ 5 วิธี ทำแล้วเปลี่ยนชีวิต

About the Author